top of page

wnętrza domu jednorodzinnego

_realizacja

Projekt architektury wnętrz domu jednorodzinnego o łącznej powierzchni 450 m2. Współautorem prezentowanych rozwiązań jest inwestor, który przez cały proces projektowania i wykonawstwa przejawiał dużą aktywność i kreatywność. Pracując nad architekturą wnętrz domu dokonaliśmy niewielkich ingerencji w strukturę budynku. Jedną z nich jest doświetlenie holu głównego i schodów do części podziemnej naświetlem dachowym o wymiarach pokrywających się z otworem w stropie nad piwnicą.

 

Wszystkie zdjęcia wykonała Alla Boroń ze Studia Prototypownia. Projektant: Waldemar Waszkiewicz.

Elewacje i ogród można obejrzeć tutaj.

KOSZALIN

2017

bottom of page