top of page

kontenerowe centrum sztuki

Wyobrażamy sobie Kontenerowe Centrum Sztuki jako mobilny ośrodek kultury, który co 3-6 miesięcy zmienia swoją lokalizację. Lub pozostaje, jeżeli lokalna społeczność dostrzeże wartości programu Centrum i znajdzie środki na jego kontynuowanie. Centrum ma tworzyć w nowej przestrzeni fakt kulturotwórczy już przez samo pojawienie się. Odbywają się w nim koncerty, wystawy, pokazy. Prowadzone są warsztaty, konkursy, przeglądy wg precyzyjnie opracowanego konspektu. Ale przede wszystkim KCS jest miejscem spotkań. Stwarza warunki do wszelkich form interakcji dla wszystkich grup wiekowych. Jest miejscem spotkań zorganizowanych i spontanicznych. Pozwala mieszkańcom uczestniczyć lub obserwować wydarzenia artystyczne, ma zachęcać sąsiadów do spotkań we własnym gronie. 

 

Zakładana lokalizacja KCS to blokowiska dużych i obrzeża małych miast. Centrum zaprojektowano z 116 kontenerów zestawionych w 3 kondygnacje wokół namiotu – głównej sali koncertowo-wystawowej. Po prawej stronie od wejścia znajduje się strefa półpubliczna: pracownie, pokoje hotelowe i pomieszczenia biurowe. 

 

Trzecią kondygnację zajmuje ogród. Ramy kontenerów służą jako stelaże dla pnączy, nośnik oświetlenia i ażurowych lub membranowych sufitów. Ogród tworzy scenografię innych działań podejmowanych w Centrum (np. konkursów dla dzieci itp.), ale także zmienia pejzaż oglądany z okien budynków otaczających Centrum – powinien być projektowany jak gigantyczny obraz dedykowany mieszkańcom. W elewacjach dominuje kolor biały. Ściany wykonane są z paneli pełnych, poliwęglanowych oraz kotar poruszanych wiatrem. Ściany i tkaniny mogą być poddane artystycznej interwencji np. w formie murali czy mega gobelinów. 

 

Ściany zewnętrzne pracowni na parterze wykonano z przesuwnych paneli z poliwęglanu komorowego otwierających pracownię na ulicę. Pozwala to przechodniom obserwować pracę i nawiązać rozmowę; jest to jedna z form "spotkania" przewidzianych w projekcie. Kawiarnia zlokalizowana na lewo od wejścia głównego w sezonie letnim jest przestrzenią otwartą z tarasami na wszystkich kondygnacjach budynku. Sala wystawowa ma łącznie 186 m2 na parterze i na piętrze. Obie powierzchnie łączą wewnętrzne schody. Sala posiada zaplecza magazynowe na obu kondygnacjach. Sala widowiskowa może pomieścić 300 miejsc siedzących. Sale widowiskową i wystawową można połączyć. Kontener jest wdzięcznym tworzywem do budowania złożonych układów funkcjonalno-przestrzennych w krótkim czasie. Wizja rewitalizacji obszarów zdegradowanych w oparciu o program mobilnego Centrum Sztuki jest dla nas ekscytująca i realna. 

 

Zalety wznoszenia budynków z kontenerów: 

 

  • brak sezonowości procesu budowlanego: kontenery w całości zmontowane i wyposażone na hali produkcyjnej można przewieźć na właściwe miejsce i zmontować bez względu na porę roku;

  • tempo wznoszenia kubatury jest nie do prześcignięcia w żadnej innej technologii; 

  • nie wymaga skomplikowanych robót ziemnych; 

  • obiekt jest natychmiast gotowy do eksploatacji; 

  • można łatwo całość zdemontować i przewieźć w inne miejsce

bottom of page